တရုတ္ရုိးရာကန္ေတာ႔ပြဲက်ံဳယြမ္ပြဲ(Zhōngyuánjié)ကုိယြီလန္ပန္ပြဲေတာ(Zyúlánpénjié)လုိ႔လည္းေခၚပါတယ္။ တရုတ္ျပကၡဒိန္ ၇လပိုင္း၁၅ရက္မွာကန္ေတာ့ပြဲကိုက်င္းပပါတယ္။ကန္ေတာ့ပြဲအက်ဥ္းကေတာ့ငရဲတံခါးစဖြင့္သည့္ တရုတ္ျပကၡဒိန္ ၇ လပိုင္း၁၅ရက္ညတြင္မိမိအိမ္တြင္ဘိုးဘြားႏွင့္ကြယ္လြန္ၿပီးေသာေဆြမ်ိဳးမ်ားကိုကန္ေတာ့ၿပီးေနာက္စေကာျဖင့္အစားအေသာက္အနည္းငယ္ထည့္ကာလမ္းနံေဘးတြင္အေမြးတိုင္ျဖင့္မကၽြတ္မလြတ္ေသးေသာ ၿပိတၱာတေစၦမ်ားကိုကုသိုလ္ျဖစ္ေကၽြးရပါတယ္။ငရဲတံခါးပိတ္သည့္ေန႔တရုတ္ျပကၡဒိန္ ၇ လပိုင္း ၃၀ ၇က္ေန႔မတိုင္မီတြင္မိမိေနအိမ္သို႔ျခံ၀င္းတြင္အေမႊးတိုင္မ်ားထြန္းကာမျမင္အပ္သည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားျပန္ရန္လမ္းညႊန္ေပးရပါတယ္။ ထိုရိုးရာပြဲကိုဘုရားရွင္ လက္ထက္ ကတည္းကရွိကာယေန႔တိုင္ျပဳလုပ္ဆဲျဖစ္ပါတယ္။ကမာၻအႏွံ႔ ထိုင္း၊ စကာၤပူ၊တရုတ္၊ဂ်ပန္၊အင္ဒိုနီးရွား၊မေလးရွား၊ေတာင္ကိုရီးယား၊ေျမာက္ကိုရီးယားတို႔တြင္လည္းက်င္းပၾကပါတယ္။
အဂၤလိပ္လုိေတာ့ Hungry Ghost Festival လုိ႔ ေခၚပါတယ္။ တေစၧႀကီးပြဲ (တေစၧကန္ေတာ့ပြဲမဟုတ္ပါ။) တာအုိ (ေတာက္) ဘာသာအရမုိးေျမေရသခင္ေတြ ရွိရာမွာက်ံဳယြမ္ပြဲ(Zhōngyuánjié)ဟာေျမအရွင္သခင္ရဲ႕ ေမြးဖြားတဲ့ေန႔လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ မကၽြတ္မလြတ္ေသာ ၿပိတၱာမ်ား၊သရဲတေစၧမ်ား၏ အျပစ္ကုိေလ်ာ႔ခ်ေပးတဲ့ ရက္လဲျဖစ္ပါတယ္။ မဟာယာနဗုဒၶဘာသာမွာေတာ့ ဗုဒၶျမတ္စြာ ၀မ္းေျမာက္ေတာ္မူေသာေန႔၊ ရဟန္းသံဃာတုိ႔ အာပတ္ေျဖေသာေန႔ ၀ါကၽြတ္ပြဲ (yúlánpénjié) ေန႔လည္းျဖစ္ပါတယ္။ အေရွ႕အာရွ ရုိးရာကုိးကြယ္မႈ ဓေလ့ပြဲအခ်ိဳ႕လဲ ျပဳလုပ္ၾကပါတယ္။
မဟာယာနဗုဒၶဘာသာမွာရဟန္းေတာ္မ်ားဟာ ၀ါတြင္း ၃လလုံး အျပင္မထြက္ တရားက်င္႔ၾကၿပီး ၀ါကၽြတ္အခါမွာ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ထံမိမိတုိ႔ တရားတုိးတက္မႈ ေလွ်ာက္ထားတဲ႔အခါမွာ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီး ၀မ္းေျမာက္စြာ သာဓုေခၚတဲ့အတြက္ ဗုဒၶျမတ္စြာ ၀မ္းေျမာက္ေတာ္မူေသာေန႔လုိ႔ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ ရဟန္းသံဃာမ်ားဟာလဲဝါတြင္းကာလမိမိမွားတာရွိလွ်င္ အေဖာ္ရဟန္းမ်ားထံအာပတ္္ေျဖၾကေသာေၾကာင့္ ရဟန္းသံဃာတုိ႔ အာပတ္ ေျဖေသာေန႔လဲ ျဖစ္ေလသည္။ လူအမ်ားဟာလဲ ၀ါကၽြတ္ပြဲေတာ္မွာ ၀ါေျဖရဟန္းေတာ္မ်ားလုိအပ္သည့္ သကၤန္းကပ္လွဴ ၿပီးရရွိသည့္ ကုသုိလ္ကုိမိမိတုိ႔ မိဘမ်ားကုိရည္စူးၿပီးအမ်ွေ၀ျခင္းျဖင့္ ေက်းဇူးဆပ္ျခင္းလည္း ျဖစ္ေလသည္။ ထုိ႔႔ေနာက္မွ တမလြန္ဘ၀မွ မကၽြတ္လြတ္သူမ်ားကုိရည္စူးကာအမ်ွေ၀ေပးရေလသည္။
အရွင္မဟာေမာဂၢလန္ မိခင္ကုိကယ္တင္ျခင္း
အရွင္မဟာေမာဂၢလန္ ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးရဲ႕မိခင္ႀကီးဟာ ၿပိတၱာဘ၀ ေရာက္ေနေၾကာင္းကုိယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးသိတဲ႔အခါ သူဟာတန္းခုိးအရာ၌ ဧတဒဂ္ပုဂၢဳိလ္ပီပီတန္ခုိးႏွင့္ သပိတ္အျပည့္ ဆြမ္းထည့္ၿပီး ၿပိတၱာဘ၀ ေရာက္ရွိေနေသာအေမကုိေကၽြးေလသည္။ သူ႔မိခင္ အကုသုိလ္ကံေၾကာင့္ တန္ခုိးျဖင့္ ဖန္ဆင္ထားေသာသပိတ္ထဲရွိဆြမ္းတို႔သည္ မီးလွ်ံအတိ ျဖစ္သြားေလသည္။ ရွင္မဟာေမာဂၢလန္က ျမတ္စြာဘုရားကုိသြားေရာက္ေလွ်ာက္ထားေမးျမန္းပါတယ္။ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ကရဟႏၲာမ်ားကို စုေ၀းေစၿပီး သပိတ္မ်ားအတြင္းေသာက္ေရကုိလွဴဒါန္းကာရေသာကုသုိလ္ကုိရွင္ေမာဂၢလန္မိခင္ႏွင့္အနႏၲၿပိတၱာမ်ားထံရည္စူးကာစြန္႔႔ႀကဲၿပီးေပးလွဴေပးခဲ့ပါတယ္။
ရွင္မဟာေမာဂၢလန္ကုိယ္တုိင္ ၀ါထြက္၀ါေျဖ ရဟႏၲာမ်ားကုိေရခ်ဳိးအသုံးအေဆာင္ႏွင့္ သစ္သီးမ်ားကပ္လွဴေပးၿပီးမိခင္ႀကီးကုိသာဓုေခၚေစသည္။ ထုိေနာက္တြင္မွ ၿပိတၱာဘ၀မွကၽြတ္လြတ္ကာ ေခြးဘ၀ေရာက္သြားၿပီး ထပ္မံဘ၀ကူးၿပီးမွ ေကာင္းရာမြန္ရာဘ၀သို႔ ေရာက္ရွိသြားတယ္လို႔ လည္းသိရပါတယ္။
ဒီလုိနဲ႔ ယြီလန္ပန္ပြဲေတာ္(Zyúlánpénjié)ကိုကုသိုလ္ျပဳ ပြဲေတာ္္ အေနနဲ႔ လုပ္ၾကပါတယ္။ဒီပြဲေတာ္ဟာတရုတ္ရုိးရာ ၇ လပုိင္းမွာ ျဖစ္ၿပီးတရုတ္တို႔ကတေစၧလဟုေခၚသည္။၇ လ ၁၅ ရက္ လျပည့္ေန႔၌ တေစၧတို႔ကိုစြန္႔ႀကဲေကၽြးေမြးသည့္ ယြီလန္ပန္ပြဲေတာ္ကိုက်င္းပၾကသည္။ ၇ လပိုင္းတစ္လလံုးတြင္တရုတ္တို႔ရိုးရာအေနျဖင့္ကြယ္လြန္သူမိဘဘိုးဘြားမ်ားကိုေက်းဇူးဆပ္သည့္အထြဋ္အျမတ္ေန႔ႏွင့္ အစည္ကားဆံုးေန႔မွာ ၇ လပိုင္းလျပည့္ေန႔ ျဖစ္ေသာေႀကာင့္ ထိုပြဲကိုရွီးယြဲ႕ပန္႔ပြဲဟုလည္းေခၚၾကပါတယ္။
၇ လပုိင္းအတြင္းတရုတ္လူမ်ဳိးမ်ားအတြက္ ေဆာင္ရန္ေရွာင္ရန္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကိုရုိးရာအေနျဖင့္ လက္ခံထားၾကပါတယ္။
မလုပ္ေဆာင္သင့္ေသာ ၁၅ ခ်က္
၁။ ညအခ်ိန္ ေခါင္းေလာင္းမ်ားတီးေခါက္ျခင္းမျပဳလုပ္သင့္ေပ။ အေျပာအဆိုဆင္ျခင္ရပါမယ္။
၂။ညအခ်ိန္မေတာ္တြင္မိမိနာမည္အျပည့္အစံုကိုက်ယ္ေလာင္စြာမေျပာဆိုသင့္ပါ။လူျပတ္သည့္ေနရာတြင္မိမိနာမည္ေခၚသံၾကားပါကခ်က္ခ်င္းျပန္မေျဖပါႏွင့္၊မိမိနာမည္ေရထိုးထားသည့္သည့္အက်ီႌမ၀တ္ဆင္ရပါ။ ထိုကာလတြင္တေစၦ၊သရဲမ်ား၏ က်ီစယ္ခ်င္းကိုခံရမည္စိုးေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။
၃။ေနာက္မွပခံုးကိုပုတ္ျခင္းကိုေရွာင္က်ဥ္ပါ။၀ိညာဥ္အေၾကာင္းလိုက္စားသူမ်ားအဆိုအရလူ႔၏ဦးေခါင္းႏွင့္ပခံုးႏွစ္ဖက္တြင္ ဘုန္းမီးရွိပါတယ္။ပခံုးပုတ္ျခင္းဟာဘုန္းမီးကိုခဏတာၿငိမ္းလိုက္သလိုျဖစ္ကာမျမင္အပ္သည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားအခြင့္ေကာင္းယူကာက်ီစယ္တတ္ပါတယ္။
၄။ ျမစ္ေခ်ာင္းေရအိုင္မ်ားတြင္ ေရကူးျခင္းကိုေရွာင္ရွားရမည္။ မေတာ္တဆေျခေခ်ာ္၍ျပတ္က်ခဲ့လွ်င္ ေရသရဲ၏လူစားထိုးျခင္းကိုခံရတတ္တယ္လို႔ယံုၾကည္ၾကပါတယ္။
၅။ ထိုလအတြင္းေနအိမ္သစ္ေျပာင္းေရြ႕ျခင္း၊ စီးပြားေရးအသစ္လုပ္ကိုင္ျခင္း၊မဂၤလာေဆာင္ျခင္းတို႔ကိုေရွာင္ရွားရပါမယ္။
၆။ကုတင္ေခါင္းရင္းတြင္ေခါင္းေလာင္းျခဴခ်ိတ္ဆြဲျခင္းကိုေရွာင္က်ဥ္ပါ။၀ိညာဥ္ေခၚသလိုျဖစ္တတ္ပါတယ္။
၇။ ညအခ်ိန္ အဝတ္အစားမ်ားကိုအိမ္အျပင္၌ ထုတ္လွန္းျခင္းမျပဳလုပ္သင့္ေပ။ တေစၦတို႔ ငွားယူ၀တ္တတ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။
၈။ ထိုလအတြင္းလမ္းေပၚမွာက်ေနတဲ့ ဒဂၤါးျပားပိုက္ဆံမ်ားကိုေတြ႕ရွိပါကအိမ္သို႔ ယူေဆာင္လာျခင္းမျပဳလုပ္သင့္ေပ။
၉။ အကယ္၍ညအခ်ိန္ အိမ္ျပန္ေနာက္က်သည့္ အခါတြင္ လမ္းနံေဘးသို႔မဟုတ္ မေတာ္တဆမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေနရာမ်ဳိးတြင္ အကူညီေပးရန္ ေတာင္းပန္သည့္ အသံမ်ဳိးၾကားလာခဲ့လွ်င္ လူအရိပ္အေယာင္မေတြ႔ပါကမျမင္အပ္ေသာသူတို႔အားမိမိအားလိုက္လံေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမျပဳရန္ ထိုေနရာ၌ေတာင္းပန္ခဲ့ပါ။
၁၁။ ထိုကာလအတြင္းနံရံကိုမွီကာအနားယူျခင္းေတြကိုေရွာင္က်ဥ္သင့္ပါတယ္။ တေစၧေတြဟာနံရံေတြမွာအနားယူရတာႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာေၾကာင့္ က်ီစယ္တတ္ပါတယ္။
၁၂။ညအခ်ိန္မေတာ္ဓာတ္မီးျဖင့္သစ္ပင္ကိုေလွ်ာက္ထုိးျခင္း၊လမ္းတြင္ဓာတ္ပံုေလွ်ာက္ရိုက္ျခင္းမျပဳလုပ္သင့္ပါ။သစ္ပင္တြင္နားေနတတ္ေသာတေစၦမ်ားကိုအေႏွာင့္အယွက္ေပးသလိုျဖစ္တတ္ပါတယ္။
၁၃။ထမင္းစားခ်ိန္တြင္တူကိုထမင္းပန္းကန္တြင္မစိုက္ထားသင့္ပါ။တေစၦသရဲမ်ားကိုေခၚသလိုျဖစ္တတ္ပါတယ္။
၁၄။ တကယ္လို႔ သင္ဟာတေစၧပြဲေတာ္လမွာေမြးခဲ့သူဆိုလွ်င္ သင့္ေမြးေန႔ပြဲက္ုိညေနခင္းပိုင္းက်င္းပတာကိုေရွာင္ရွားသင့္ပါတယ္။ နံနက္ပိုင္းေမြးေန႔ပြဲက်င္းပျခင္းဟာသင့္အတြက္ အေကာင္းဆံုးပါပဲ။
၁၅။ကေလးမ်ား ည ၁၂ နာရီေက်ာ္ အျပင္ထြက္ျခင္းကိုေရွာင္က်ဥ္သင့္ပါတယ္၊လန္႔ဖ်ားဖ်ားတတ္ပါတယ္။မျဖစ္မေနအျပင္ေခၚရသြားရမည္ဆိုလွ်င္နဖူးတြင္အိုးမဲသုတ္ေပးျခင္း(သို႔)အက်ီႋတြင္ကၽြဲေကာသီးခြံအနည္းငယ္ကိုခ်ိတ္ေပးျခင္း (သို႔) လက္တြင္ႀကိဳးနီပတ္ေပးျခင္းျပဳလုပ္ၿပီးမွသာေခၚေဆာင္သြားပါ။တေစၦတို႔ က်ီစယ္ျခင္းမွေရွာင္က်ဥ္ႏိုင္ေပမည္။
ထိုလ၌ မီးေလာင္၊ေရႀကီး၊ငလ်င္လူပ္၊ကပ္ေရာဂါျဖစ္ျခင္းမ်ား ျဖစ္နိုင္၍ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေလ့ ရွိၾကသည္။ ထုိအခ်ိန္သည္ ၿပိတၱာတုိ႔အဖုိ႔ ေဆြမ်ဳိးမ်ားျပဳသည့္ ကုသိုလ္ကုိခံစားၾကသလုိ၊ ေလလြင့္ၿပိတၱာတုိ႔အဖုိ႔လဲစားေသာက္ခြင့္ ရၾကေလသည္။ တုိက္ဆုိင္မႈအေနနဲ႔ တာအုိဘာသာအယူအရထုိကာလတြင္ ငရဲနဲ႔ ၿပိတၱာဘုံတံခါးကုိဖြင့္ၿပီးငရဲသား၊ ၿပိတၱာဘုံသားေတြကုိအျပစ္ေလ်ာ႔ေပးၿပီးလူ႔ျပည္တက္ သာဓုေခၚ၊ စြန္႔ႀကဲမႈေတြ လက္ခံရယူႏုိင္တဲ့ အခါသမယလည္းျဖစ္ပါတယ္။
ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားအေနႏွင့္ မိဘဘုိးဘြားမ်ားအတြက္ အထူးရည္စူးၿပီး ၀ါေျဖရဟန္းသံဃာေတာ္တုိ႔ကုိ ကထိန္ခင္းၿပီး၊ သကၤန္း၊ ဆြမ္းေဆးလွဴဒါန္းကုသုိလ္ျပဳ အမ်ွေ၀ၿပီး မကၽြတ္မလြတ္ေသးသူမ်ား ဘ၀ကူးေစ သည့္ ကာလျဖစ္သည္။ ကြန္ျဖဴးရွပ္၀ါဒသည္လည္း မိဘဘုိးဘြားမ်ား၏ ေက်းဇူးမ်ားကိုအေလးထားသည္ ျဖစ္ရာကုသုိလ္ျပဳ ေက်းဇူးဆပ္သည့္ ကာလပင္ ျဖစ္ေလသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တရုတ္ရုိးရာကန္ေတာ့ပြဲကုသုိလ္ျပဳပြဲက်ံဳးယြမ္ပြဲသည္ ဗုဒၶဘာသာ၊ တာအုိ၊ ကြန္ျဖဴးရွပ္ ဘာသာ၀င္တုိ႔အတြက္ အထူးအေရးပါ မြန္ျမတ္လွသည့္ ရုိးရာတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။
yang yin he ၊စြမ္းထက္ေရးသားထားသည္ကိုျပန္လည္ကိုးကားေဖာ္ျပထားပါသည္။
ရည္ညႊန္း – china.com Myanmar