အေထြေထြ
Drink water

လက္ဖက္ရည္၊ ေကာ္ဖီမေသာက္ခင္ ေရေသာက္ေပးပါ