၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လအတြက္ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳထိုက္သူအျဖစ္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေက်ာက္ပန္းေတာင္း ၿမိဳ႕နယ္မွ ကိုသိန္းေဇာ္ (ခ)           ကိုေဇာ္ေဇာ္အား ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ေရြးခ်ယ္ၿပီး မွတ္တမ္းတင္ ဂုဏ္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ရံုး၏ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ၾသဂုတ္လ၁၆ ရက္ေန႔က ေဖာ္ျပထားသည္။ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ားအက်ိဳးအတြက္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးနယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ တက္ၾကြစြာ ပါ၀င္ဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားအနက္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းျမိဳ႕နယ္၊ ကေတာေက်းရြာအုပ္စု၊ စည္သာေက်းရြာမွ ကိုသိန္းေဇာ္(ခ)ကိုေဇာ္ေဇာ္သည္ စတုတၳတန္းအထိသာ ပညာသင္ၾကားခဲ့ရေသာ္လည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တြင္ သမာအာဇီ၀ငါးကင္ေရာင္းခ်ရင္း တစ္ဖက္တြင္လည္း ေခၽြးနဲစာျဖင့္ တစ္ပိုင္တစ္ႏုိင္စာၾကည့္တိုက္မ်ားကို ထူေထာင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ယခုကဲ့သုိ႔ထူးခၽြန္လူငယ္အျဖစ္ ဂုဏ္ျပဳခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ကိုသိန္းေဇာ္ (ခ) ကိုေဇာ္ေဇာ္သည္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ မႏၱေလးတိုင္း      ေဒသႀကီးႏွင့္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္ ” မႏၱေလးစာၾကည့္တိုက္” ဟူေသာ အမည္ျဖင့္ စာၾကည့္တုိက္ ငါးခုကို တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ အျပင္ လုိအပ္သည့္ ေနရာမ်ားသို႔လည္း စာအုပ္မ်ား လွဴဒါန္းလ်က္ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။

ရည္ညႊန္း – The Myanmar Times