ကားေမာင္းၿပီး သြားလာသူမ်ားသည္ စက္ဘီးစီးသူမ်ားထက္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ပိုမ်ားေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရိွၿပီးေနာက္ ကားေမာင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ အဓိကသြားလာမႈအတြက္ စက္ဘီးစီးရန္ စဥ္းစားသင့္သည္ဟု သုေတသီမ်ားကေျပာသည္။ ယခုေလ့လာမႈကို ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ လန္ဒန္ေကာလိပ္ရွိ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္မူ၀ါဒစင္တာမွ ေဒါက္တာေအာ္ဒရီဒီနာဇယ္လီ ဦးေဆာင္ သည့္ ႏုိင္ငံတကာသုေတသီမ်ားအဖြဲ႕က ဥေရာပတုိက္တစ္၀န္း လူ ၁၁,၀၀၀ ခန္႔ကုိ ေလ့လာထားျခင္းျဖစ္သည္။ ေလ့က်င့္ခန္းမလုပ္ျခင္း၊ ကုိယ္လက္လႈပ္ရွားမႈမရိွျခင္းသည္ က်န္းမာေရးမေကာင္းျဖစ္ေစသည့္ အဓိကအေၾကာင္းရင္းတစ္ခုဟု မွတ္ယူရသည္။ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ WHO ၏ အဆုိအရ ကုိယ္လက္လႈပ္ရွားမႈ မလံုေလာက္ျခင္းသည္ ကမၻာတစ္၀န္းေသဆံုးမႈမ်ားအတြက္ အဓိကအႏၲရာယ္မ်ားအနက္ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ကင္ဆာေရာဂါ၊   ႏွလံုးေသြးေၾကာဆုိင္ရာေရာဂါ၊ ဆီးခ်ဳိေရာဂါႏွင့္ အ၀လြန္ျဖစ္ႏုိင္သည့္ အႏၲရာယ္မ်ား ျမင့္တက္လာႏုိင္သည္။ ယင္းကဲ့သုိ႔ ေကာင္းစြာအသိေပးေဖာ္ျပမႈမ်ား ရိွေနေသာ္လည္း ကမၻာတစ္၀န္း လူေလးဦးတြင္ တစ္ဦးသည္ လံုေလာက္ေသာ ကုိယ္ လက္လႈပ္ရွားမႈ ျပဳလုပ္ရန္ ပ်က္ကြက္ေနၾကသည္။ အန္တ၀ပ္၊ ဘာစီလုိနာ၊ လန္ဒန္၊ အူရီဘ႐ို၊ ေရာမ၊ ဗီယင္နာ ႏွင့္ ဇူးရစ္ၿမိဳ႕တို႔ အပါအ၀င္ ဥေရာပတိုက္တစ္၀န္းၿမိဳ႕ ခုနစ္ၿမိဳ႕မွ အ ရြယ္ေရာက္ၿပီးသူ ၁၁,၀၀၀ ခန္႔ကုိ သုေတသီမ်ား ေလ့လာရာတြင္ ကားကို အဓိကအသံုးျပဳၿပီး သြားလာသူမ်ားသည္ စက္ဘီးကို အဓိ က အသံုးျပဳသြားလာသူမ်ားထက္ ပ်မ္းမွ်ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ၄ ကီလုိဂရမ္ (သုိ႔မဟုတ္) ၈ ဒသမ ၈ ေပါင္ ပုိေလးေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရိွခဲ့သည္။ လမ္းေလွ်ာက္သြားျခင္း (သုိ႔မဟုတ္) စက္ဘီးစီးသြားျခင္းကဲ့သို႔ ကုိယ္လက္လႈပ္ရွားမႈပုိမ်ားေသာ သြားလာမႈပံုစံမ်ိဳးကုိ ေျပာင္းလဲျခင္းျဖင့္ ကုိယ္လက္လႈပ္ရွားမႈ ပုိအားေကာင္းလာကာ က်န္းမာေရးအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား သိသိသာသာပိုလာႏုိင္သည္ဟု သုေတသီမ်ားကေျပာသည္။ လူအမ်ား ေန႔စဥ္သြားလာမႈမ်ားအတြက္ လမ္းေလွ်ာက္သြား ျခင္းႏွင့္ စက္ဘီးစီးသြားျခင္းကဲ့သို႔ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားရေသာ သြား လာမႈပံုစံမ်ားျဖစ္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းက ကမၻာတစ္၀န္း ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈနည္းပါးျခင္းျပႆနာကုိ တုိက္ဖ်က္ရန္ စစ္မွန္ ေသာ အေျဖတစ္ခုျဖစ္ႏုိင္သည္ဟု သုေတသီမ်ားကေျပာသည္။ ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com) Credit:7Day Daily